Bihar Cricket Association

 

BCCI REGISTERED U-19 MEN


SL. NO. Player Name Player Id
1 LATYIR DAMIN 4130
2 ALOONGIR 6651
3 D BAGRA 6653
4 SHASHANK VERMA 6658
5 TADAR THOMAS 6661
6 PRINCE KUMAR PRASAD 6662
7 MANISH SHERA 6858
8 MANOJ SINGH 6859
9 CHAND KUMAR SHARMA 6864
10 TSERING THAPKEY 10208
11 CHOW GYADI 10306
12 YORJUM SERA 10369
13 GOVIND MITTAL 11149
14 K MANUNG 11150
15 NEELAM JOSAPH 11151
16 TOKO TECHIR 11153
17 VARUN SINGHAL 11154
18 VISHAL RAI 11156
19 VISHEK KJMAR 11158
20 SHUBHAM PATEL 11312
21 ABHI ABHI SINGH 11313
22 SHIVENDER SHARMA 11314
23 SHIVAM SINGH 11316
24 HARDIK 11317
25 RAHUL 11318
26 PRAGYAN 11319
27 H S GILL 11320
28 MD BILAL 11321
29 LIKHA TAYO 11327
30 AVINASH YADAV 11903
31 DODUM 12924
32 T SANIA 12928